Grythem

25 gpl i norra hamnanläggningen. 1,5 - 2 m, el, telefon 019-46 91 21 (klubbstugan Segelsällskapet Hjälmaren), 
Båtkran 15 ton, mastkran. 
Ingen hamnavgift / 6 dygn