Inbjudan till Årsmöte!Komplett Årsmöte 2019.pdf

HBF Budget 2019.pdf

Checklista för ansökan upplagd under knappen Hjälmarefonden

Nyhetsbrev från Samverkarna Östernärke

 

Välkommen till Hjälmaren, 
Sveriges 4:de största insjö.

Hjälmarens båtförbund, HBF, är en gemensam organisation
för båtklubbarna runt Hjälmaren.

Totalt representerar HBF cirka 1.300 medlemmar. 
HBF är anslutet till Svenska Båtunionen. 
Hjälmarens Båtförbund arbetar bl a för att främja båtlivet i Hjälmaren. 
Som ett led i detta arbete deltar vi i kommunens aktiviteter för att åter göra hela sjön attraktiv för båtlivet, där farleden i Hemfjärden för närvarande har högsta prioritet. Vidare har vi, genom Hjälmarefonden, ett instrument för att stötta sjöns båtklubbar ekonomiskt i varierande projekt både ute på sjön och i hamnarna. Vårt deltagande i Båtmässan under ett antal år har starkt bidragit till ett ökat intresse för Hjälmare kanal  och våra gästhamnar från "icke Hjälmarebåtar", vilket uppskattas av klubbarna.


 

 

 

Grund som kommer in i sjökortet vid nästa tryck