Bra att veta om Hjälmare kanal.
Öppettider för slussning i Hjälmare Kanal  
Goda råd inför slussningen  
Hjälmare Kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg. Kanalens längd är 13 km. Kanalen byggdes ursprungligen genom beslut av Gustav II Adolf. Arbetet tog ca 10 år och kanalen var färdigställd 1639.  

Inloppet till kanalen ligger vid Gravudden i Arbogaån och vid Notholmen i Hjälmaren.  

Antalet slussar är 9 st. Sammanlagd nivåskillnad mellan Hjälmaren och Arbogaån  är ca 22 m 

När Du färdas på Hjälmare Kanal får Du resa genom ett stycke genuint svenskt kulturlandskap. I Bergskanalen färdas Du med hög granskog på ömse sidor av kanalen. 
Det är en "höjdare" 
Möjlighet till natthamn finns i sjöarna. Ankringsmöjligheter vid bryggor finns vid Gravudden, Hellby, Kvarnsjön och Notholmen. Vid Kvarnsjön finns badplats med badhytt och toalett. Vid gravudden finns tältplats med toalett.
Nytt fr o m i år /2005/ Gästhamn vid
Hjälmare Docka. 

Kanalen förvaltas av Sveaskog AB  www.sveaskog.se

Turistinformation, guider Hjälmare docka. Tel 0589-411 01.

Välkommen att pröva på i sommar! 

 

           Tillbaka