Hjälmaren - idyllen i Sveriges inland.

Tyck till om Hjälmaren

Fakta om båtlivet i Sverige

Hjälmare Kanal

Gästhamnar i Hjälmaren

Kanalpasset

Livsmedel, drivmedel, service

Säkerhet och service

Info.om bryggan vid Notholmen.

Vattenståndsmätningar i Hjälmaren

Från Hjälmaren når Du Östersjön via Mälaren. 
Du kan också flytta båten till Vänern eller Vättern via landsvägstransporter.

Hjälmaren - är Sveriges fjärde största insjö, 63 km lång och nära 20 km bred. 
Den har ett största djup av 22 m och ett medeldjup av 6,05 m. 
De största öarna i Hjälmaren är Vinön,  Björkön,  Valen och Äsön. 
Hjälmaren förbinds med Mälaren genom Hjälmare Kanal, som är landets äldsta konstgjorda vattenväg, byggd 1639. 
Kanalen är 13 km lång och har 9 slussar. 
Nivåskillnaden mellan Hjälmaren och Mälaren är ca 22 m.